Tag: Mắm

29 December

Ngày hội mắm An Giang – Nam Bộ năm 2020 sẽ khai mạc lúc 17 giờ 30 phút, ngày 13-2-2020, tại Khu vườn tượng lớn (phường Núi Sam). Với chủ đề “Châu Đốc – Thủ phủ mắm Nam Bộ”, dự kiến tham gia ngày hội có 170 gian hàng của các cơ sở sản xuất […]

Read More