Phở Dậu – Giữ trọn vị Bắc

 

Be the first to review

“Phở Dậu nếu chịu được thì thấy ngon ngay, còn không, ăn đến lần thứ mười mà vẫn chẳng thấy ngon thì đừng bao giờ cố ăn nữa”.

Write a review

Your Rating
angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review recommended to be at least 140 characters long :)