Nhận được CD sáng nay. Mới xem xong. Tuy là chuyện tưởng tượng nhưng cũng cũng đã xẩy ra ngày xưa.
Nhà nghèo bắt con đi ở đợ để lấy tiền sống.