Fox farm đất có mùi nặng không giống garden soil. Em thấy ai cũng khen phân cá mà em sợ sài bị mùi và attract mấy con mèo tới.