Quote Originally Posted by DinhT View Post
Hi all,

Thật ra là cháo vịt. Vịt luộc 1 phút trong instant pot nó mềm như vậy đó.
Vậy à ? Mắt chị cần đeo kính rồi

Chị chỉ thích vịt vừa chín tới thôi, khi dùng IP, chị bỏ chế đồ Saute để nắp thường, vậy chị mới canh vịt được