Quote Originally Posted by ttkh1 View Post
Món cơm tấm là món khoái khẩu nhất của mình đó. Tuần nào cũng phải ăn ít nhất 1 lần. Cám ơn Ô Chủ cho ăn ngó.
TTKH1,

Chiều mai ăn tiếp cơm tấm. Costco bán thịt vừa tươi vừa rẻ, chỉ là 1 vĩ nhiều quá. Lần rồi D ướp hết nhưng chỉ ăn 1 nửa, 1 nửa cho vô freezer. Mai mang ra nướng tiếp ...

Có đọc thread bên kia TTKH1 nói về đại dịch Coronavirus. Yeah, thành phố bên mình giờ nhìn rất đìu hiu, trời vẫn còn lạnh (45 độ) và đang âm u, mưa nhẹ, đường xá thì vắng hoe do thống đốc tiểu bang đã announced chỉ được ra đường khi có việc cần.